Overview Search Up
Download details

Vol in de Vol in de Wind
SAMENVATTING
Het Ministerie van Economische Zaken heeft in samenwerking met andere publieke
actoren in juni 2001 de Bestuursovereenkomst Landelijke Ontwikkeling Windenergie
(BLOW) opgesteld. In de BLOW is naast een nationale doelstelling van 1500 MW
windenergie op land ook een provinciale taaktelling vastgesteld. Het Ministerie heeft,
ondanks het zeer succesvol verlopen jaar 2002, met betrekking tot het groeitempo van
windenergie over de afgelopen jaren echter moeten constateren dat Nederland achter
blijft:
A. Op nationaal niveau in relatie tot in het verleden geformuleerde
beleidsdoelstellingen.
B. Op internationaal niveau bij landen als Spanje en Duitsland.
Vanuit deze constatering is binnen het Ministerie de wens uitgesproken om een
vergelijkend landenonderzoek op te starten waarbij de nadruk dient te liggen op het
achterhalen van succesfactoren achter het gevoerde windenergiebeleid. Uit verscheidene
rapportages over het Nederlandse windenergiebeleid van de afgelopen jaren kunnen een
tweetal knelpunten worden gehaald:
1. Onvoldoende bestuurlijke coördinatie
2. Problematiek rondom ruimtelijke ordening


Data

Size 1.37 MB
Download Language Dutch
Author Rob Schmidt

Download