Overview Search Up
Download details

Windenergie winstge Windenergie winstgevend

De inzet van hernieuwbare energiebronnen. is tot op heden in Vlaanderen relatief beperkt gebleven. Met het recente beleidsplan van de Vlaamse minister van Economie, KMO, Landbouw en Media wordt een duidelijk signaal gegeven om de toepassing van hernieuwbare energietechnologie in Vlaanderen te versterken. De doelstellingen van dit beleidsplan zijn:

  • een verdubbeling van de inzet van hernieuwbare energiebronnen tegen het jaar 2000;
  • een aandeel van 5 % van de hernieuwbare energiebronnen in het globaal energieverbruik tegen het jaar 2000.
Eén van deze hernieuwbare energiebronnen die in de ons omringende landen reeds sterk is ontwikkeld is windenergie. In Vlaanderen is tot op heden de toepassing van deze energiebron beperkt gebleven. De meest gekende installatie is ongetwijfeld het windpark in Zeebrugge dat in 1987 in gebruik werd genomen om de Vlaamse technologie te promoten. De recente verhoging van het terugbetaaltarief waardoor groene stroom opgewekt met windenergie gevaloriseerd wordt aan 3.1 BEF/kWh zal ongetwijfeld een nieuwe dynamiek opgang brengen. De productie van elektriciteit met windmolens is dankzij diepgaand wetenschappelijk onderzoek een volwaardige en hoogtechnologische energievorm geworden. Het zuinig omspringen met energie en het maximaal benutten van hernieuwbare energiebronnen, kunnen een aanzienlijke bijdrage leveren om internationale afspraken omtrent de uitstoot van schadelijke stoffen na te komen. Deze brochure wil alvast een informatiebron zijn voor al wie interesse heeft in deze duurzame vorm van energie.


Data

Size 2.57 MB
Download Language Dutch
Author Vakgroep Toegepaste Mechanica,

Download