Overview Overview Search Search Up Up
dictionary2.png Kennis en Wetenschap Files: 10

Wetenschappelijke artikelen en proefschriften

 
pdf.png Synchrone machines Download
Language  DutchAuthor R. Belmans

beschrijving synchrone electriciteits leer

pdf.png Ruwheden en windsnelheden Download
Language  DutchAuthor Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De informatie over ruwheden en windsnelheden voor windenergietoepassingen is
ter beschikking gekomen door een project gefinancierd door NOVEM (224.312-
0004). Het project is uitgevoerd door Ecofys met als subcontractanten KEMA en
KNMI. Deze informatie is ook te vinden op de CD van NOVEM (“Met de wind in
de rug”) en op de KNMI-website: http://www.knmi.nl/samenw/hydra/4wasp/.
pdf.png Vol in de Wind Download
Language  DutchAuthor Rob Schmidt
Een vergelijkend onderzoek naar
succesfactoren achter het groeitempo
van windenergie op land.
pdf.png Ontwerpen voor offshore wind constructies Download
Language  EnglishAuthor Jan van der Tempel
Design of Support Structures for Offshore Wind Turbines
Proefschrift
pdf.png Cursus Duurzame Energie in ontwikkelingslanden Download
Language  DutchAuthor Rink Glazema

Studievereniging MONSOON

Universiteit Twente

Wind is een onuitputtelijke bron van energie. Het lijkt nergens vandaan te komen en het lijkt nergens heen te gaan, maar toch is het er altijd. Al eeuwen lang maakt de mens gebruik van deze duurzame vorm van energie. Denk maar eens aan de Vikingen die met hun zeilschepen de zeeën bevoeren. Toen in de 7e eeuw na Chr. de eerste windmolens werden gebouwd in China en Perzië bleek de wind nuttig te zijn voor een veelvoud van toepassingen, van het malen van graan tot het droogleggen van plassen en meren.
Hoewel tegenwoordig windenergie naar de achtergrond lijkt te zijn verdreven door de energiewinning uit fossiele brandstoffen, zal het door zijn permanente en goedkope karakter met name in ontwikkelingslanden een belangrijke rol blijven spelen. Naast de grote elektriciteitsopwekkende windturbines die we in het westen vooral kennen, bewijzen de kleinschalige windmolens hun nut maar al te goed bij hele elementaire processen (irrigatie, watervoorziening en laagpotentiële stroomopwekking). In dit hoofdstuk gaan we in op deze kleine windmolens, toegepast in ontwikkelingslanden.

 

pdf.png Gekoppelde Elektromagnetische Thermische Problemen in Elektrische Energie Omzetters Download
Language  Dutch
In de ingenieurswetenschappen moeten vele fenomenen van verschillende aard gezamenlijk beschouwd worden om de werking van onderdelen of volledige toestellen te voorspellen. Daarbij komt nog de moeilijkheid dat deze gekoppelde problemen zich afspelen op verschillende tijdsschalen.
pdf.png Opbouw van het magnetische veld Download
Language  Dutch
pdf.png Aerodynamic forces on a yawed wind turbine rotor Download
Language  EnglishAuthor D.J. Malcolm

Global Energy Concepts, LLC

• This work has grown out of studies by Kamzin Technology (now GEC) on behalf of Windlite.
• It was also influenced by studies of the mechanics of teetering rotors.
• The forces from the tail vane and from the eccentricity of the thrust are not the only forces affecting the yawed equilibrium.
• the subsequent slides discuss the relevant aerodynamic forces on the yawed rotor.

pdf.png Small Wind Research Turbine Download
Language  English

National renewable energy laboratory

pdf.png Soft stall controll versus furling control Download
Language  EnglishAuthor E. Muljadi, T. Forsyth, C.P. Butterfield
Onderzoek naar verschil tussen soft stall en furling control