Voorop gesteld moet worden dat windenergie het moeilijkste te oogsten is van alle duurzame energie mogelijkheden. Windenergie kent het grootste gevaar en de hoogste storing gevoeligheid.
Het zelf bouwen van een windmolen en het achterliggende systeem is altijd vele malen goedkoper dan het kopen van een windenergie installatie. Als men overweegt om een windmolen te kopen dan is het zaak om goed uit te zoeken welke systemen goed presteren want helaas is er veel kaf onder het koren.
Als men zelf bouwt moet een keuze gemaakt worden tussen experiment of een bewezen concept. Bij een bewezen concept gaat men uit van een windmolen die door anderen al zijn succes heeft bewezen. Hierdoor is er meer garantie van een geslaagd resultaat. Ook bij het kopen zal men moeten overwegen of de windmolen die men op het oog heeft een experiment is waarbij het resultaat onzeker is. Er zijn namelijk fabrikanten die zich al lang bewezen hebben en fabrikanten die met een experimenteel model op de markt komen.
Als bij het zelf bouwen een bewezen uitgewerkt concept gekozen wordt hoeft het voor iemand met redelijke technische vaardigheden niet moeilijk te zijn een windmolen te bouwen. Er zijn handleidingen die de bouw stap voor stap beschrijven zoals de handleiding van Hugh Piggot “windturbine receptenboek”. De windmolen bouwer kan dus zelf zijn slagings-percentage bepalen door te kiezen voor een bewezen concept of door te kiezen voor een zoektocht naar de voor hem meest geschikte oplossing.
Bij een windmolen moet er vanuit gegaan worden dat jaarlijkse inspectie of onderhoud noodzakelijk is. Als men werkt met een accu systeem dan is maandelijkse inspectie van de accu’s noodzakelijk om er voor te zorgen dat deze een redelijke levensduur behouden.