Afdrukken

Beveiliging is noodzakelijk omdat bij hoge windsnelheden de hoeveelheid aangeboden energie te veel is om kosten efficiënt te verwerken. Zonder beveiliging zou het windmolen systeem vele malen zwaarder uitgevoerd moeten worden en daardoor veel duurder zijn.
Bij een net gekoppeld systeem zou de elektronica ruim bemeten moeten zijn om tijdens een storm ook de geleverde energie te verwerken. Molen bijna in de maximale vaanstandAangezien de opgewekte energie een derde macht factor heeft ten opzichte van de windsnelheid zal elektronica die het hele gebied kan bestrijken erg duur worden. De geleverde energie bij een 3 meter diameter molen is bij 10 m/s 4,5 kWatt en bij 15 m/s is de windenergie 15 kWatt. Omdat een storm te weinig voorkomt zal deze zware uitvoering niet kosten efficiënt zijn. Verder zal de windmolen ook mechanisch zwaar belast worden als de molen dit maximale windvermogen moet kunnen verwerken.
Ook als de molen een mechanisch beveiliging systeem heeft zal er een elektrische beveiliging moeten zijn die het achterliggende systeem (netkoppeling, accu's) beschermd tegen overbelasting. Er zijn verschillende manieren om accu's en de net koppel elektronica te beschermen voor overbelasting. Over het algemeen wordt overtollige energie naar een dump-load gestuurd. Dit kan een verwarming element zijn voor ruimte verwarming of een water verwarming.
Bij een accu systeem komt het probleem naar voren omdat een accu niet overbeladen mag worden. Hiervoor zal het systeem een beveiliging moeten hebben. Bij netkoppel electronica mag deze niet overbelast worden en zal dus ook hier de overtollige energie verwerkt moeten worden.

Om het systeem mechanisch te beveiligen tegen te grote windenergie (storm) zijn er verschillende mogelijkheden.


Bij automatische wiekverstelling wordt de hoek van de wiek aangepast aan de windsnelheid. Dit kan mechanisch door centrifugaal kracht van een instel mechanisme (Jacobs molen) of elektronisch zoals dit op grote windmolens wordt toegepast.
Nadeel is dat het een complex systeem is en het heeft als voordeel dat het bij iedere windsnelheid de ideale wiek hoek heeft en daardoor rendement heeft.

Bij de wegdraaiende staart of vaan wordt gebruik gemaakt van de zwaartekracht van een scharnierende staart ten opzichte van een excentrisch geplaatste molen.
Nadeel is een onrustige molen omdat deze voortdurend een evenwicht met de windsnelheid zoekt, voordeel is de eenvoud van het systeem.

Bij een kantelende turbine gaan de wieken in helikopter stand door een zwaartekracht mechanisme.
Qua voor- en nadelen vergelijkbaar met het wegdraaiende staart systeem.

Bij flexibele wieken wordt de hoek van de wieken gesteld door flexibiliteit van het materiaal.
Nadeel is dat uit de praktijk blijkt dat de wieken veel lawaai maken,

Bij luchtremmen gaan flappen op de wind staan door middel van centrifugaal kracht.
Nadeel is dat het systeem veel lawaai maakt.